Ontdek het volledige meerjarenplan

De gemeente en het OCMW heeft overeenkomstig artikel 8, tweede lid van het BVR van 30 maart 2018
gekozen om het presentatieniveau van de strategische nota vast te leggen op het niveau van actieplan.

Alle actieplannen worden in de voorliggende meerjarenplanning als prioritair beschouwd. Aldus wordt
in de meerjarenplanning enkel nog een onderscheid gemaakt tussen de prioritaire beleidsdoelstellingen
en de verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen. De niet-prioritaire beleidsdoelstellingen zijn bijgevolg
zonder voorwerp.

In totaal werden er 5 doelstellingen, 22 actieplannen en 105 acties gedefinieerd (zie ODAA).

Klik hier om de het volledige meerjarenplan te consulteren.