Presentatie meerjarenplan: de grootste acties uitgelicht

Een meerjarenplan. Wat is dat?

Bij het begin van een legislatuur moet elk gemeentebestuur zeggen wat het de komende zes jaar wil verwezenlijken. Deze doelstellingen worden neergepend in een plan, het meerjarenplan. Dit meerjarenplan is gebaseerd op het beleidsplan van het nieuwe bestuur, een interne en externe omgevingsanalyse en werd afgetoetst aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld door de Verenigde Naties omdat ook Lennik haar steentje wil bijdragen aan een duurzame wereld. Op 19 december 2019 werd het meerjarenplan goedgekeurd door de gemeenteraad.

Hoe kreeg het meerjarenplan in Lennik vorm?

Ons beleidsplan werd zeer sterk gevoed door de bijdragen van de burgers, verenigingen,… via het participatietraject ‘Lennik aan zet’. Niet minder dan 287 voorstellen werden ingediend waarvan 85% van de ideeën weerhouden werd in het meerjarenplan. Een waar succes!

We willen het meerjarenbeleidsplan nu klaar en duidelijk communiceren en per strategische doelstelling toelichten wat we willen realiseren. Daar heb jij als inwoner recht op.

“De Lennikenaar ziet Lennik in 2030 als een groene en aangename woongemeente met een grote verbonden- en verdraagzaamheid die aangesterkt wordt door vele nieuwe ontmoetingsplekken en moderne (sport/ jeugd) infrastructuur. Tegen 2030 groeit Lennik verder uit naar een goed bereikbaar, maar autoluw groen centrum met gezellige en sterke lokale diensten- en handelskern.”

Deze rode draad is terug te vinden in het meerjarenplan dat bestaat uit 5 strategische beleidsdoelstellingen en bijhorende actieplannen. Deze zal het gemeentebestuur realiseren zonder belastingverhoging en met behoud van de logistieke en financiële ondersteuning naar verenigingen toe.

Klik hier om de presentatie van het meerjarenplan te bekijken.