Aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025

Ingevolge artikel 257 van het Decreet Lokaal Bestuur (DLB) wordt minstens een keer per jaar het meerjarenplan aangepast, waarbij in elk geval de kredieten voor het volgende boekjaar worden vastgesteld.

De aanpassing van het MJP2020-2025 (MJPA_2) betreft zowel een wijziging van de kredieten van het lopende boekjaar (2021) als de vaststelling van de kredieten voor het volgende boekjaar (2022). Daarnaast omvat de aanpassing van het meerjarenplan ook de verwerking van de transactiekredieten (investeringen) die werden overgedragen van boekjaar 202 naar 2021 op basis van artikel 258 DLB, alsook de verwerking van de resultaten van de jaarrekeningen 2020.

Klik hier om de volledige aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, alsook de documentatie hierbij te consulteren.