Resultaten van Lennik aan zet

Sociaal beleid verbindt mensen

Wat is ons actieplan?

Lennik voert een sociaal beleid dat mensen verbindt
Lennik werkt aan een gemeente waarin iedereen zich verbonden voelt om de sociale cohesie te versterken. Hierbij richt het bestuur haar pijlen op het bestrijden van armoede en het voorkomen van sociale uitsluiting. Daarnaast zet Lennik in op het versterken van buiten- en naschoolse opvang en het vergroten van het aanbod ontmoetingsplaatsen. Zo wil het bestuur er ook voor zorgen dat anderstaligen zich sneller integreren om zo het Vlaamse karakter van de gemeente te behouden.

 

Hoe bereiken we dit in 2020-2025?

Enkele acties in de kijker:

  • In de Hendrik Ghijselenstraat 9 (’t Steentje) wordt gepland om een babytheek, tweedehandswinkel, praatcafé en repair-café op te richten.

  • Via het praatcafé willen we inzetten om Lennikenaren samen te brengen. Anderstalige Lennikenaren willen we er stimuleren om Nederlands te spreken en hen kennis te laten maken met het bruisende leven in Lennik.

  • Om elke Lennikenaar de kans te geven deel te nemen aan culturele en sportieve activiteiten wordt ingezet op korting voor activiteiten, voor de Lennikenaren die het financieel moeilijker hebben.

  • Uit het participatietraject Lennik aan zet kwam duidelijk de noodzaak aan meer kinderopvang naar voor. Het Sociaal Huis zal eind 2020 een tweede locatie van IBO het Wonderhuis openen.

  • In de strijd tegen armoede in Lennik zullen we starten met het VONK project naar analogie van de gemeente Dilbeek. VONK staat voor “Vrijblijvend Ondersteuningsnetwerk voor gezinnen met jonge kinderen”. Het betreft een intensieve gezinsondersteuning bij die gezinnen die het moeilijker hebben in onze Lennikse samenleving.