Resultaten van Lennik aan zet

Participatie

Wat is ons actieplan?

Lennik is een participatiegemeente en nodigt inwoners en partners uit om in samenspraak het lokale bestuur verder uit te bouwen
Lennik laat haar burgers aan zet voor de toekomst en betrekt haar inwoners bij de lokale beleid. Het participatieplatform ‘Lennik aan zet’ was hierin slechts een eerste stap. In 2020-2025 concretiseren we onze visie rond participatie en aligneren we de samenwerking met de adviesraden hierop. Het zijn de inwoners die onze gemeente het beste kennen, het is dan ook hun mening die we echt willen horen om onze toekomstplannen vorm te geven.

 

Hoe bereiken we dit in 2020-2025?

Enkele acties in de kijker:

  • Het participatieplatform ‘Lennik aan zet’ met de meerjarenbeleidsplanning als eerste onderwerp was tot nu een echt succesverhaal. Een eerste stap naar online participatie en een ideale tool om iedereen makkelijk thuis –al dan niet surfend in de zetel- te betrekken. 

  • Op dit moment zijn er heel wat adviesraden werkzaam. Het is nuttig om de werking steeds te evalueren en waar nodig bij te sturen. Misschien kunnen er wel nieuwere, modernere vormen van adviesverlening worden opgestart of gecreëerd waardoor het verlenen van advies nog beter kan gebeuren. Daarbovenop kunnen er uiteraard per domein of thema of sector aparte inspraakmomenten plaatsvinden.