Resultaten van Lennik aan zet

Klantgerichte organisatie

Wat is ons actieplan?

We zorgen voor een veilig Lennik en zetten in op een performante, klantgerichte organisatie
In januari namen we onze intrek in het vernieuwde gemeentehuis. De doelstelling daarvan was een meer klantgerichte en efficiënte dienstverlening. Het bestuur zet ook nu verder in op de optimalisering van de dienstverlening en professionalisering van de organisatie. Hierbij wil de gemeente inzetten een gezond financieel beleid, op heldere en accurate interne en externe communicatie en het verhogen van het veiligheidsgevoel van de burger.

 

Hoe bereiken we dit in 2020-2025?

Enkele acties in de kijker:

  • Om dit meerjarenplan te realiseren hoeft het gemeentebestuur geen belastingsverhoging in te voeren.

  • Lennik zet in op digitalisering zonder mensen uit te sluiten die hier geen toegang toe hebben. Het onthaal in het vernieuwde gemeentehuis is ons uithangbord waarbij de klant centraal staat via een professionele en digitale dienstverlening

  • Lennik zet in op het structureel opvolgen van klachten en meldingen.

  • Het ANPR-netwerk (Automatic Number Plate Recognition) wordt verder uitgebreid en versterkt. Wagens die geseind staan, niet verzekerd zijn of waar de verkeersbelasting niet werd betaald kunnen zo nog sneller worden opgespoord. De extra camera’s vormen voor de lokale politie een handig hulpmiddel tegen criminaliteit.

  • Lennik implementeert de GAS-wetgeving om overlast en zwerfvuil tegen te gaan.