Resultaten van Lennik aan zet

Landelijk, bruisend en ondernemend

Wat is ons actieplan?

Lennik is een landelijke gemeente die onderneemt en bruist met een aangename woonkwaliteit
Lennik richt zich op een kwalitatief en duurzaam ruimtelijk beleid waarbij het de handelskern en lokale economie verder wil stimuleren maar eveneens wil inzetten op een goede balans tussen wonen en groen. Het bestuur werkt aan de optimalisatie van (sport/ jeugd) infrastructuur om het sterk uitgebouwde verenigingsleven logistiek en financieel verder te ondersteunen en ervoor te zorgen dat burgers hun vrije tijd op vlak van cultuur, jeugd, sport, kunst, erfgoed,…  graag in Lennik doorbrengen. Tot slot zet Lennik in op duurzame openbare werken en het optimaliseren van het woonbeleid dat voor elke Lennikenaar een thuis voorziet.

 

Hoe bereiken we dit in 2020-2025? 

Enkele acties in de kijker:

  • Binnen de gemeentelijke visie gaan we opzoek naar zeer gerichte ingrepen met een maximaal effect.  De gemeente wil een opwaardering van de kernen, dit kan door punctuele ingrepen, zoals aanplant van groen in de kernen, het slim inplanten van goed standaard straatmeubilair, … maar ook het uitwerken van grotere visies vallen hieronder zoals het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Bouwlagen en Woonlagen’ en het dorpsplein Sint-Martens-Lennik.

  • De gemeente wil inzetten op het versterken van haar reeds bruisende handelskern en de leegstand tegen te gaan. Maar ook buiten de kern zullen acties ondernomen worden, door bijvoorbeeld het opmaken van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Eizeingen’ (landelijk karakter, inrichten KMO zone, zonevreemde terreinen voetbalclub Sporting Eizeringen, beschutte werkplaats). 

  • Lennik kenmerkt zich door een kwalitatief winkelaanbod met een hoge koopbinding bij de eigen inwoners en een grote koopattractie van niet Lennikenaren. Door het nemen van organisatorische, functionele en ruimtelijke maatregelen en in te zetten op promotie en beleving, wil het bestuur de lokale handel ten volle ondersteunen en beschermen  tegen negatieve tendensen. Planologisch worden handelspanden binnen de kern gestimuleerd en wordt er ingezet op de vergroening en beleving van de kern door het uitwerken van een groene bufferzone op de markt en het plaatsen  van bloementorens in de verschillende dorpskernen.  Verder zal er ingezet worden op de visualisatie van de handelskern, op de organisatie van Lennik Inspireert, de verdere uitbouw van de Lennikse waardebonnen,…

  • Met de start van de renovatie van de feestzaal Jo Baetens en realisatie van een gevechtsportzaal, de vernieuwing van de tennisterreinen en  de uitbreiding van de speeltuin is de toon gezet aan sportsite Jo Baetens. De beachvolleyterreinen zullen vanaf nu gratis aangeboden worden, er is een speelbos in de maak en ook het jeugdhuis zal onder handen genomen worden. Verder zal het bestuur onderzoeken of een kunstgrasveld haalbaar is en wordt de Academie Peter Benoit verder uitgebouwd.

  • De bestaande subsidies voor de verenigingen blijven behouden. Alsook de ondersteuning en organisatie van de vele initiatieven zoals de buitenspeeldag, EK, jaarmarkt, Vlaanderen Feest, vakantiewerking, Erfgoeddag, Lennikse feesten, seniorenweek, scholenveldloop, de gezondheidswandelingen, blokspot, enz. Alle Lennikenaren zullen ook aan hetzelfde tarief als een inwoner van Ternat en Liedekerke kunnen blijven zwemmen.

  • De laatste jaren is er een tendens om meer en meer samen te werken tussen verschillende gemeenten. Voor een kleine gemeente als Lennik is dit absoluut een meerwaarde. Met beperkte middelen kan er zo een groter aanbod worden aangeboden aan de Lennikse inwoners. Zo is het belangrijk om de regiowerking verder uit te bouwen en de krachten nog meer te bundelen.

  • We zetten ook in op de toeristische uitstraling van onze gemeente en benutten maximaal de toeristische trekpleisters. De wandel- en fietsroutes zullen digitaal ontsloten worden en de toeristische info wordt in een nieuw jasje gestoken. Campers blijven heel erg welkom en kunnen gratis op ons daarvoor voorzien terrein aan de site Jo Baetens verblijven. Lennik heeft een enorm toeristisch potentieel: het Kasteel van Gaasbeek, prachtige parken, een fijnmazig wandel- en fietsnetwerk, lekkere streekproducten, …  De opzet voor de volgende beleidsperiode is om dit potentieel verder te ontsluiten, te optimaliseren en uit te breiden. Zo staan een update van de toeristische info, de ontwikkeling van nieuwe toeristische infrastructuur (onder de vorm van een landmark en een nieuwe wandelroute dat rolstoel en wandelwagen toegankelijk is) en het digitaal ontsluiten van het wandel- en fietsnetwerk op het programma via een app.

  • De bouw van een nieuwe gemeentelijke loods staat in 2024 op het programma. Dit zal voor de technische dienst vooral voordelen bieden op het vlak van eigen mobiliteit, bereikbaarheid en organisatie. Een exacte locatie werd hiervoor nog niet bepaald. Hiervoor zal men nu in eerste instantie de nodige onderzoeken uitvoeren.